<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • CAD
 • GBP
 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • Русский
 • Türk
 • 日本語
Sort by
Oleksandra Krushinska
Oleksandra Krushinska
Location
Ukraine
About me
I have a degree as an Interpreter from German, and have been translating professionally since 2013. My native languages are Ukrainian and Russian. I speak German, English and Polish fluently. For the past two years, I have been working and studying in Austria and Poland, and that has helped me to master my German and Polish, respectively. I have experience translating texts with wide range of subjects, including, but not limited to, legal, technical, political and creative texts.
100%
Quality
100%
Time Management
Based on 11 reviews
Translation
0.022 per
word
113 k words 35 projects
01:47 pm
Translation
0.11 per
word
34 k words 2 projects
01:47 pm
Mariia Hutor
Mariia Hutor
Location
Ukraine
About me
Дипломированный переводчик, редактор. Рабочие языки - украинский, русский, польский. Более 20 лет работы переводчиком, литературным редактором, корректором.
Translation
0.025 per
word
134 k words 34 projects
Last seen:
5 days ago
Myroslav K
Myroslav K
Location
Ukraine
About me
Занимаюсь переводами и редактированием с 2008 г., разная тематика, в т.ч. личная переписка, деловые отношения, коммерческие отношения.
100%
Quality
100%
Time Management
Based on 2 reviews
Translation
0.021 per
word
1 mln words 6 projects
01:47 pm Last seen:
25 hours ago
Olesya Spodarik
Olesya Spodarik
Location
Ukraine
About me
Маю досвід з перекладом статей, курсових, анотацій, медичних документів, юридичних текстів.
Translation
0.011 per
word
44 k words
01:47 pm Last seen:
15 hours ago
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Location
Poland, Warsaw
About me
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Translation
0.055 per
word
63 k words
12:47 pm Last seen:
6 days ago
Translation
0.028 per
word
20 k words 91 projects
12:47 pm
Halina Kuras
Halina Kuras
Location
Ukraine
About me
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Translation
0.026 per
word
32 k words
01:47 pm
Veronika Gudachok
Veronika Gudachok
Location
Ukraine
About me
Работаю преподавателем польского языка 4 года, а также переводчиком - более трех лет. Имею опыт письменного перевода разной тематики. Это документы стандартного образца (дипломы, аттестаты, паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о смерти, учебные свидетельства и т.д.), медицинская тематика (справки, результаты анализов, медицинские заключения), юридическая тематика (налоговые документы, договора, доверенности), транспортные документы, страховки. Также имею опыт перевода дипломных робот.
Translation
0.003 per
word
43 k words
Alla Slisarenko
Alla Slisarenko
Location
Ukraine
About me
Профессиональный переводчик.
Translation
0.017 per
word
9 908 words
01:47 pm
Alla Boichenko
Alla Boichenko
Location
Ukraine
About me
Hello, I would be glad to offer you translation services. My previous work record has taught me to maintain excellent level of accuracy and attention to detail. I have an enormous capacity for work. When it comes to professionalism, I am dedicated, conscientious, and efficient in meeting deadlines and achieving results. Inspired by espresso, words and good music.
80%
Quality
Based on 7 reviews
Translation
0.055 per
word
103 k words 9 projects
Anna Lehotska
Anna Lehotska
Location
Ukraine
About me
Опыт работы с ПК (уверенный пользователь), сертификат Microsoft Office (Certifikate Microsoft IT Academy Member), быстрый набор текста; Знание украинского языка (родной), русский, польский - свободный, английский (средний уровень). Личные качества: Ответственность, пунктуальность, способность к самообучению, грамотность, умение работать в стрессовых условиях, оперативность.
Translation
0.014 per
word
55 k words 12 projects
Julia Gladyr
Julia Gladyr
Location
Poland, Opole
Translation
0.017 per
word
97 k words
12:47 pm
Translation
0.03 per
word
1 322 words
01:47 pm
Translation
0.025 per
word
596 words
01:47 pm Last seen:
4 days ago
Translation
0.017 per
word
02:47 pm Last seen:
63 minutes ago
Translation
0.009 per
word
02:47 pm Last seen:
15 hours ago
Danila Beloded
Danila Beloded
Location
Ukraine
About me
Могу переводить заказы в любое время, обращайтесь. Хватаюсь за любую работу !!!
Translation
0.002 per
word
8 words
01:47 pm Last seen:
2 days ago
Kristina Pankiv Pankiv
Kristina Pankiv Pankiv
Location
Ukraine
About me
Ответсвенная девушка, которая хорошо владеет тремя языками на всех уровнях. С огромным желанием работать и развиваться в сфере перевода. Люблю узнавать что то новое, а также улучшать навыки во всех жизненых сферах.
Translation
0.006 per
word
12:47 pm
Lana Marynych
Lana Marynych
Location
Ukraine
About me
4 года опыта написания научных работ на заказ, 2 года - корректирования и редактирования книг, с начала 2019 занимаюсь переводами на заказ (с польского/английского на русский/украинский)
Translation
0.005 per
word
01:47 pm
Translation
0.009 per
word
161 words
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Location
Ukraine
About me
Хорошо владею деловыми текстами
83%
Quality
88%
Time Management
Based on 8 reviews
Translation
0.019 per
word
118 k words 38 projects
01:47 pm Last seen:
6 days ago
Translation
0.002 per
word
Andriy Adamovych
Andriy Adamovych
Location
Poland, Rzeszow
About me
Свободно общаюсь в трёх языках, не составит труда сделать перевод.
Translation
0.001 per
word
12:47 pm
Translation
0.017 per
word
5 633 words
01:47 pm
Svetlana Kalnik
Svetlana Kalnik
Location
Ukraine
About me
Я фармацевт
97%
Quality
99%
Time Management
Based on 14 reviews
Translation
0.019 per
word
334 k words 128 projects
01:47 pm Last seen:
18 hours ago
Olga Naglovska
Olga Naglovska
Location
Poland, Katowice
About me
сделаю работу качественно и быстро
Translation
0.019 per
word
1 845 words
12:47 pm
Olena Chylak
Olena Chylak
Location
Poland, Warsaw
About me
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Translation
0.028 per
word
12:47 pm
Mister Tee
Mister Tee
Location
Ukraine
About me
Translation from Polish to Ukraine in fiction literature, historical records from 16-21th c.
Translation
0.014 per
word
54 words
Mykola Orlykovskyi
Mykola Orlykovskyi
Location
Poland, Познань
About me
Перевод как хобби. Рабочие языки - украинский, польский, русский.
Translation
0.026 per
word
12:47 pm
Translation
0.017 per
word
42 words
Natalya Martynyuk
Natalya Martynyuk
Location
Ukraine
About me
Прежде работала репетитором польского языка, жила в Польше более 5 лет
Translation
0.005 per
word
10.8 k words
02:47 pm
Nataliya Lishchuk
Nataliya Lishchuk
Location
Ukraine
About me
Working experience in business field has given me an opportunity to become proficient in translating economic texts. I have experience in localization of IT-products. It would be great to try something new, like translation of video content.
Translation
0.019 per
word
Elena Ukrainets
Elena Ukrainets
Location
Ukraine
About me
I'm multilinguist, freelancer. Swedish, Polish, Russian, Ukrainian translator. See my portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8OwhHyQq6uLW9HeGdEbTV3VDg
Translation
0.026 per
word
4 357 words
01:47 pm
Translation
0.074 per
word
310 words
01:47 pm
Liudmila Mazur
Liudmila Mazur
About me
Имею многолетний опыт работы редактора научной литературы в технологическом университете. Делаю переводы с польского языка на украинский и русский. Польский язык сертифицирован. Родной язык - украинский и русский.
Translation
0.33 per
word
1 word
11:47 pm
Translation
0.055 per
word
01:47 pm
Dan Smith
Dan Smith
Location
Ukraine
About me
For more than 16 years I have been working with various types of translations from / into Polish and German languages
Translation
0.017 per
word
3 399 words
01:47 pm
Translation
0.017 per
word
Translation
0.055 per
word
01:47 pm
Translation
0.012 per
word
188 projects
Yuriy Pavlyuk
Yuriy Pavlyuk
Location
Ukraine
About me
I work as a translator in a trading company since 2003. My duties include not just translation, but also communication and negotiation with suppliers and partners from abroad, concluding deals and arranging all the documentation for importing and exporting of equipment and spare parts for agricultural and industrial machinery. So, I work mostly with technical specifications at my day time job. But I also work additionally for extra income in my spare time as a translator with all kinds of topics.
Translation
0.017 per
word
1 430 words
01:47 pm
Olga Makarova
Olga Makarova
Location
Ukraine
About me
Пунктуальная, оперативная, аккуратная, постоянно стремлюсь к развитию и повишению квалификации, работаю на результат, владею грамотной речью, отличаюсь ответственностью, исполнительностью, внимательностью, трудолюбием.
Translation
0.033 per
word
290 words
09:47 am
Translation
0.017 per
word
478 words
Vita Kozlan
Vita Kozlan
About me
Народилась в Польщі, ходила там до садочка. В перший клас приїхала на Україну і продовжила вивчати польську мову у вищих навчальних закладах😊👌🏻 Буду рада допомогти всім, хто цього потребує)
Translation
0.001 per
word
Translation
0.055 per
word
01:47 pm
Translation
0.017 per
word
71 words
01:47 pm
Ann Kosiachenko
Ann Kosiachenko
Location
Poland, Lublin
Translation
0.017 per
word
12:47 pm
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Location
Netherlands
About me
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Translation
0.019 per
word
12:47 pm
Lubov Stankulych
Lubov Stankulych
Location
Poland, Гданск
Translation
0.026 per
word
12:47 pm
Request a team
Filters
Rate per word
from
to