<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • CAD
 • GBP
 • English
 • Deutsch
 • 中文
 • Русский
 • Türk
 • 日本語
Sort by
Bogdan|Veselovskiy
Bogdan|Veselovskiy
Location
Ukraine
About me
Выполняю переводы указанных языковых пар в сферах юриспруденции, общая тематика и другие. Опыт работы почти 4 года. На SmartCat с июля 2017 года. За это время выполнил 33 проекта
100%
Quality
100%
Time Management
Based on 5 reviews
Translation
0.034 per
word
254 k words 45 projects
08:26 am
Translation
0.11 per
word
34 k words 2 projects
08:26 am
Zubkova Yulia
Zubkova Yulia
Location
Ukraine
About me
CPE -2015
Translation
0.039 per
word
2.3 mln words 49 projects
09:26 am Last seen:
5 days ago
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
Location
Ukraine
About me
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
100%
Quality
100%
Time Management
Based on 4 reviews
Translation
0.004 per
word
9 432 words 10 projects
08:26 am Last seen:
5 days ago
Translation
0.187 per
word
141 k words
Last seen:
11 hours ago
Translation
0.017 per
word
192 k words
08:26 am Last seen:
3 days ago
Aleksandra Dikaya
Aleksandra Dikaya
Location
Ukraine
About me
Переводчик-фрилансер художественных, юридических, технических текстов.
Translation
0.011 per
word
21 k words
08:26 am Last seen:
3 days ago
Anna Sedliar
Anna Sedliar
Location
Ukraine
About me
Ваш заказ + моё трудолюбие = отличный результат! Надеюсь на наше сотрудничество:)
Translation
0.018 per
word
43 k words
Last seen:
6 days ago
Halina Kuras
Halina Kuras
Location
Ukraine
About me
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Translation
0.025 per
word
31 k words
08:26 am
Lina Kanizaj
Lina Kanizaj
Location
Slovenia, Ljubljana
Translation
0.112 per
word
46 k words
07:26 am
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Location
Poland, Warsaw
About me
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Translation
0.055 per
word
63 k words
07:26 am
Svetlana Kalnik
Svetlana Kalnik
Location
Ukraine
About me
Я фармацевт
97%
Quality
98%
Time Management
Based on 13 reviews
Translation
0.019 per
word
253 k words 120 projects
08:26 am Last seen:
6 hours ago
Oksana Makovska
Oksana Makovska
Location
Ukraine
About me
Professional, reliable, deadline friendly, attentive, responsible.
Translation
0.019 per
word
26 k words
Translation
0.021 per
word
2 329 words
Translation
0.055 per
word
237 words
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Location
Ukraine
About me
Хорошо владею деловыми текстами
83%
Quality
100%
Time Management
Based on 7 reviews
Translation
0.019 per
word
108 k words 35 projects
08:26 am Last seen:
6 days ago
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Anastasiya Kabanets
Anastasiya Kabanets
Location
Ukraine
About me
Учусь на 3 курсе в КНУ им.Тараса Шевченка, специальности перевод с французского и английского языка.
Translation
0.02 per
word
16 words
Ollie Bodnarchuk
Ollie Bodnarchuk
Location
Ukraine
About me
Experienced in IT-related translation, as well as scientific articles ranging from Social Studies to Computer Sciences. I have also worked on parts of various manuals and self-improvement books. An avid reader myself, I also enjoy translating fiction and children's books.
Translation
0.019 per
word
955 words
08:26 am
Translation
0.017 per
word
5 words
08:26 am
Olena Chylak
Olena Chylak
Location
Poland, Warsaw
About me
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Translation
0.017 per
word
07:26 am
Translation
0.042 per
word
08:26 am
Tatyana Salnikova
Tatyana Salnikova
Location
Ukraine
About me
Опыта и навыков пока что нету, но я человек перспективный и на лету схватываю опыт.
Translation
0.034 per
word
04:26 am
Translation
0.025 per
word
20 k words 91 projects
07:26 am
Miroslava Skrypnik
Miroslava Skrypnik
Location
Ukraine
About me
Я историк и археолог, параллельно изучаю французский. В приоритете исторические тексты, так как это подходит под мою специализацию, но могу переводить разные виды работ по других темам.
Translation
0.018 per
word
08:26 am
Translation
0.075 per
word
310 words
08:26 am
Katerina Rashevska
Katerina Rashevska
Location
Ukraine
About me
Ответственный, коммуникабельный, хорошо образованный работник. Задания выполняю качественно и быстро. Энтузиаст. Благодаря широкому кругозору могу переводить совершенно разные тематики. Опыт работы в переводах - 2 года.
Translation
0.005 per
word
07:26 am
Natalya Lisun
Natalya Lisun
Location
Ukraine
About me
Добрый день на протяжении 5 лет я училась в Бельгии во французской зоне и на данный момент спустя 6 лет работаю во французской компании на должности помощника генерального директора. У меня достаточно опыта как в письменном так и в устном переводе, свободное время и желание найти дополнительный источник практики. Bonjour Ai passé 5 ans d’étude en Belgique dans la région francophone et a l’instant je travaille dans une société française depuis 6 ans comme une assistante du Directeur Générale. J’ai suffisamment d’expérience dans la traduction écrit comme oral, de temps et l’envie de trouver une autre source de pratique.
Translation
0.057 per
word
290 words
08:26 am
Translation
0.165 per
word
09:26 am
Andrey Bilyy
Andrey Bilyy
Location
Ukraine
About me
Мне очень нравится французский язык
Translation
0.009 per
word
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Location
Netherlands
About me
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Translation
0.019 per
word
07:26 am
Translation
0.015 per
word
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.077 per
word
08:26 am
Alieksieienko Olga
Alieksieienko Olga
Location
Ukraine
About me
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.017 per
word
92 words
08:26 am
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
Location
Hungary
About me
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Translation
0.088 per
word
07:26 am
Yuliya Kharb
Yuliya Kharb
Location
France, Verdun
Translation
0.055 per
word
07:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
09:26 am
Translation
0.055 per
word
09:26 am
Translation
0.055 per
word
07:26 pm
Translation
0.055 per
word
07:26 am
Translation
0.055 per
word
07:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
08:26 am
Translation
0.055 per
word
07:26 am
Request a team
Filters
Rate per word
from
to