Editors in Polish — Ukrainian language pair


Anastasiia Hryshchuk
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
100095
I have finished MA studies in Philology and Translation, currently I work in translation office in Warsaw. My native languages are Ukrainian and Russian, I am also fluent in English and Polish. I live in Poland for 3 years already.
Koronenko Orest
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
145170
Mariia Gutor
Quality
Time Managment
Editing
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
36638
Дипломированный переводчик, редактор. Рабочие языки - украинский, русский, польский. Более 20 лет работы переводчиком, литературным редактором, корректором.
Olga Chudaykina
Quality
Time Managment
Editing
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
52432
Capable to make operative decisions, responsible & accountable, persevering in achievement of the purposes. Strategic planning skills, relationship building, Excellent presentation skills, Management and Development, Innovation oriented Languages: Russian, Ukrainian – native, English – active, Polish – active PC skills: MS Office (Excel, Word, Access, Power Point, Project, Outlook), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SAP R3
Sergei Markhotskii
Quality
Time Managment
Editing
$0.005 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Julia Shevliakova
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
2932
Ассистент кафедры прикладной лингвистики Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (г. Луцк, Украина, 2016 - настоящее время) Специалист отдела международных отношений Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (г. Луцк, Украина, 2011 - настоящее время) Преподаватель английского языка в Колледже технологий, бизнеса и права (г. Луцк, Украина, 2014-2015)
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
10441
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Elena Fadeeva
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Учусь в Польше, город Люблин на менеджмента. Бакалавр, заканчиваю 2 курс.
Fedorenko Valerii
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
92
Julia Novytska
Quality
Time Managment
Editing
$0.015 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
329
С 2015 года практикую переводы с польского на русский и украинский языки, в сфере продаж и менеджмента. Перевод веб-сайтов моды, ресторанов на русский язык. Перевод аннотаций, резюме, анкет, бланков, документации. Перевод новостей, обзоров, статей из различных областей: мода, автомобили, спорт, туризм, политика, строительство и недвижимость, шоу-бизнес, компьютеры и т.д. Перевод художественной литературы, биографий. Перевод резюме, документов по трудоустройству, договоров, контрактов, телефонных разговоров, сопровождение.
Liliia Bogachuk
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
5
Высшее образование, опыт работы за границей, курсы повышения квалификации в Польше
Anton Pilipenko
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Freelancer, translator, interpreter, detest of mediocrity
Zots Olga
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Natalia German
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kartavchenko Irina
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Honchar Oleksandr
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Andrei Fedorchuk
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Vovk Yury
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Mariia Chernysheva
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Lidiia Orlova
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ostapenko Lilija
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
ihor sed
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Nikolay Zubov
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Milewska Tetiana
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Gora Valeriia
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Viktoriia Butkovskaia
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Inessa Stepanenko
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian

We recommend also our Ukrainian to Polish editors

Page: 1 from 0 < > Next Page >

You are here

Mobile Analytics