Proofreaders in greek — ukrainian language pair


Anna Kochurova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
345116
Mariia Nikitina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
231640
Ostap Zdorovylo
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.008 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
100039
Vladimir Likutin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
71589
Natalie Nik
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.022 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
169528
Опыт переводческой деятельности 3 года. Осуществляю перевод технической документации, корреспонденции, текстов общей специализации. Участвовала в волонтерских проектах "Postcard fron youth" и "Нужна помощь".
Irina Ozyumenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
512170
Iuliia Glinkina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.004 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
359741
Elena Semenchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
29709
Vladimir Sup
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
69873
Mariia Babak
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.004 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
546181
Margarita V.
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
244995
Tatiana Fedulina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.024 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
8475
Goal: High-quality and timely translation and editing of texts on various subjects on mutually beneficial terms Advantages of cooperation:  Extensive experience as a freelance translator in a full-time capacity (since 2007)  Level of the Greek language knowledge close to native speaker’s (continuous stay in the language environment (Greece) since 2005), knowledge of Greek culture-specific concepts and linguistic realities  Receipt and execution of orders on a daily basis, including weekends and holidays  Availability for urgent orders (more than 7 pages per day)  Flexibility in reaching agreements (client's wishes, rates, terms, payment methods, etc.)
Anastasiia Tretiak
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
89164
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.044 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
10441
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Viktor Senkiv
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
28816
Svetlana Oleinik
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ekaterina Shchepilova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Mikhailov Aleksei
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Leonid Irkhin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.006 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ekaterina Sysoeva
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Roman Zhelkovskii
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Mariia Gutor
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Elena Blagodarnaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Irina Milash
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Irina Kovalskaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.005 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anna Balanovskaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anna Petrekno
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.001 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Tatiana Kucher-Tomchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Evgeniia Vashchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Fransua Perenion
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Aleksander Ivanov
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sergei Pazizin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Valeriia Samoiliuk
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anastasiia Rynda
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bogdan Voznyi
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sergei Agunovich
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
leonid chernysh
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Viktoriia Klimova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.007 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Mariia Kulidobrova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Viacheslav Gora
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Altair 2016
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Artem Malamurov
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Evgeniia|Popova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Elena Tochilina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sergey Marochkanych
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.012 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
351817
I am an English to Russian/Ukrainian translator with 4 years of experience and excellent language skills in all these languages. SmartCAT Senior translator I specialize in technical, marketing, and general translation. Due to my profound knowledge of photography, I offer high-quality translations of user manuals, descriptions to photo equipment, and articles on image editing. Other favorite fields of mine are fishing and traveling. For the last 3 years, I have translated hundreds of articles on various angling methods and techniques. Thousands of descriptions to fishing tackle and other products like bivvies, bags, clothing have been translated by me for the benefit of online fishing stores. Перевод технических текстов Перевод описаний, инструкций к фототехнике и другому оборудованию Перевод инструкций к бытовым приборам и сложному оборудованию Маркетинговый перевод Перевод статей о рыбной ловле Перевод описаний к рыболовному/туристическому снаряжению для онлайн-магазинов и журналов Перевод текстов общей тематики
Vilks Nina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
634599
Language Skills: English – excellent German – excellent Spanish – good Ukrainian – excellent Russian – native Other Skills: an advanced PC user Personal qualities: leadership skills, responsibility, ability and eagerness to acquire new qualifications in little time, sociability, self-confidence, high commitment
Diomina Aleksandra
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
248015
Lukianenko Konstantin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
62837
Выполняю заказы любой сложности
Igor Yaremenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.008 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
145247
I am a native Ukrainian/Russian speaker with training in translation. I can translate your documents from English to Ukrainian/Russian or vv. Specialized in translating and proofreading: websites, games, apps, marketing, ads, SEO, articles. 15+ years’ hands-on experience with multinational clients.

We recommend also our ukrainian to greek proofreaders

Page: 1 from 17 < > Next Page >

You are here

Mobile Analytics