Proofreaders in French — Ukrainian language pair


Lukianenko Konstantin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
78998
Выполняю заказы любой сложности
Anna Kochurova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
368313
Ostap Zdorovylo
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.008 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
102363
Bogdan Veselovskiy
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
60353
Vladimir Likutin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
71589
Mariia Nikitina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
231640
Iuliia Glinkina
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.004 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
431668
Irina Ozyumenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
588253
Vladimir Sup
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
73461
Elena Semenchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
29709
Margarita V.
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
433011
Ikim Tatiana
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.088 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
66156
Носитель румынского языка, Romanian native speaker
Anastasiia Tretiak
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
89168
Mariia Babak
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.004 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
546181
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
10441
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Viktor Senkiv
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
28816
Iuliia Savitskaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
7605
Iryna Perepaddia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
2
Svetlana Oleinik
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ekaterina Shchepilova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kateryna Bogorska
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
688
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
Pavel ZINENKO
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
8
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
Leonid Irkhin
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.006 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
KHOROVA IYA
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Lysova Nathalie
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.044 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ekaterina Sysoeva
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Osidach Nastasiya
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Roman Zhelkovskii
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Iryna Koshulap
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Mariia Gutor
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Elena Blagodarnaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Irina Milash
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Irina Kovalskaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.005 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anna Balanovskaia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.003 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anna Petrekno
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.001 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Tatiana Kucher-Tomchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Evgeniia Vashchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.002 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Fransua Perenion
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Aleksander Ivanov
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Valeriia Samoiliuk
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Anastasiia Rynda
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bogdan Voznyi
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kaliuzhnaia Iuliia
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.044 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sergei Agunovich
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Marina Burdun
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Marina Marchenko
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
leonid chernysh
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Viktoriia Klimova
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.007 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Denis Koptev
Quality
Time Managment
Proofreading
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian

We recommend also our Ukrainian to French proofreaders

Page: 1 from 17 < > Next Page >

You are here

Mobile Analytics