Choose from 70,000+ translators, editors, and proofreaders from French (France) to Ukrainian


Volkov-Pavlidi Ivan
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
211245
Ikim Tatiana
Quality
Time Managment
Translation
$0.022per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
59389
Носитель румынского языка, Romanian native speaker
Lukianenko Konstantin
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
48747
Выполняю заказы любой сложности
Ganchuk Valentin
Quality
Time Managment
Translation
$0.11per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
14559
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
8551
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Iuliia Savitskaia
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
7605
Valerii Martseniuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.025per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
4740
Kateryna Zhylova
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
1179
Knowledgeable translator with a strong command of English and French (read/write/speak). Have more than 10 years of experience with multinational clients. Having provided both written and oral translation and interpretation services between parties.
Kateryna Bogorska
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
688
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
Kunduno Gilbert
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
470
Dimitri Zybin
Quality
Time Managment
Translation
$0.088per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
148
Daria Kramarchuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
98
Khoma Ekaterina
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
92
Kovalchuk Mariana
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
65
Work at Leroy Merlin as Translator-Assistant. Have been working as tutor and translator/interpreter since 2011.
Pavel ZINENKO
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
8
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
Iryna Perepaddia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
2
Yuliya Gurina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Inna Lishchuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.165per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
KHOROVA IYA
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Samoilenko Marina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Lysova Nathalie
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Osidach Nastasiya
Quality
Time Managment
Translation
$0.077per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Anna Filippova
Quality
Time Managment
Translation
$0.017per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
с 1996 г. Частное предприятие "КЛЮЧ" - учредитель, директор
Alieksieienko Olga
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
Roman Marder
Quality
Time Managment
Translation
$0.026per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Ekaterina Sysoeva
Quality
Time Managment
Translation
$0.01per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Ripa Marina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Surmak Olga
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Iryna Koshulap
Quality
Time Managment
Translation
$0.088per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Yuliya Kharb
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Klimenko Andrew
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Lukianchuk Tamara
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
S. Ihor
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Novitska Iuliia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Sorochinskaia Anastasiia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Zaliskaia Nadezhda
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Bespalaia Iana
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Nikolay Golovan
Quality
Time Managment
Translation
$0.033per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Hello, I am Ukrainian but I live and study in France. My native languages are Ukrainian and Russian. Alongside of my studies, I do freelance translations in four languages: English, French, Ukrainian and Russian. Translation areas where I work: - articles - blogs - Web sites - providing assistance in correspondence (mails, etc.) Feel free to contact me for more information.
Viktoriia Vernyhora
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Vladimir Bondarenko
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Alina Rybachok
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Nina Zaiats
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Julia Ko
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Iuliia Kurktna
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Inna Artemenko
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Anna Vlasenko
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Olga Linnik
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Tatiana Bushtruk
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian
Nataliia Saliuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.055per
word
+ Invite to project
French> Ukrainian

We recommend also our Ukrainian to French (France) translators

Page: 1 from 1 < > Next Page>

You are here

Mobile Analytics