Translators in French (Canada) — Ukrainian language pair


Lukianenko Konstantin
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
78213
Выполняю заказы любой сложности
Bogdan Veselovskiy
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
59855
Valerii Martseniuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.025 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
12384
Ikim Tatiana
Quality
Time Managment
Translation
$0.031 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
66156
Носитель румынского языка, Romanian native speaker
Ganchuk Valentin
Quality
Time Managment
Translation
$0.11 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
14559
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
10441
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Iuliia Savitskaia
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
7605
Iryna Perepaddia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
2
Alexey Timonikov
Quality
Time Managment
Translation
$0.039 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
309
Hi! I am Russian and Ukrainian native speaker and certified English, French, Russian, Ukrainian translator/interpreter with diploma of National University in linguistics, translating and literature. I have more than 20 years experience in translating and interpreting for long term projects as well as for the short one. Your projects will be translated in time for fair price and the real connoisseur will appreciate my work at its true value. You lay down rules, I respect rules. You pay 100% for the project and get 150% of selfless work from me. I will help you to kill two birds with one stone when you need your text in Russian and Ukrainian. Translations: ENGLISH - RUSSIAN/UKRAINIAN FRENCH - RUSSIAN/UKRAINIAN RUSSIAN/UKRAINIAN - ENGLISH/FRENCH ENGLISH - FRENCH FRENCH - ENGLISH Hope for good cooperation. I'll be glad to provide you with professional service, high quality, right timeline and price! Have a nice day!
Volkov-Pavlidi Ivan
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
220209
Kovalchuk Mariana
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
65
Work at Leroy Merlin as Translator-Assistant. Have been working as tutor and translator/interpreter since 2011.
Kolomiets Iurii Lazarevich
Quality
Time Managment
Translation
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
225
Retired after 30 years of being the software developer (started with Algol tasks for Mainframe computers, ended with WEB applications on Java for PCs). Strong working capacity, analytical mind, learn quickly; responsible, thorough. The most comfortable translation speed is about 4-5 pages (1000-1200 words) a day, but can work as twice faster for a short period of time (2-3 days).
Daria Kramarchuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
403
Kateryna Bogorska
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
688
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
Anna Filippova
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
с 1996 г. Частное предприятие "КЛЮЧ" - учредитель, директор
Pavel ZINENKO
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
8
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
Yuliya Gurina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Inna Lishchuk
Quality
Time Managment
Translation
$0.165 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
KHOROVA IYA
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Samoilenko Marina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Lysova Nathalie
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Dimitri Zybin
Quality
Time Managment
Translation
$0.088 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
148
Kunduno Gilbert
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
470
Ekaterina Sysoeva
Quality
Time Managment
Translation
$0.01 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Osidach Nastasiya
Quality
Time Managment
Translation
$0.077 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Roman Marder
Quality
Time Managment
Translation
$0.026 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Alieksieienko Olga
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
Ripa Marina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Khoma Ekaterina
Quality
Time Managment
Translation
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
92
Surmak Olga
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Iryna Koshulap
Quality
Time Managment
Translation
$0.088 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Yuliya Kharb
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Irina Kovalskaia
Quality
Time Managment
Translation
$0.02 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Zots Olga
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sidorenko Daria
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Nikolay Golovan
Quality
Time Managment
Translation
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Hello, I am Ukrainian but I live and study in France. My native languages are Ukrainian and Russian. Alongside of my studies, I do freelance translations in four languages: English, French, Ukrainian and Russian. Translation areas where I work: - articles - blogs - Web sites - providing assistance in correspondence (mails, etc.) Feel free to contact me for more information.
Julia Ko
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Iuliia Kurktna
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Andrey Kiriy
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Nina Zaiats
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kaliuzhnaia Iuliia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bubenkova Evgeniia
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Muradian Lolita
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bondarev Lev
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Marina Burdun
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Buzhor Larisa
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Svetlana Deriabina
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Oleg Balika
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bespalaia Iana
Quality
Time Managment
Translation
$0.055 per
word
+ Invite to project
Ukrainian

We recommend also our Ukrainian to French (Canada) translators

Page: 1 from 1 < > Next Page >

You are here

Mobile Analytics