Editors in French (Canada) — Ukrainian language pair


Bogdan Veselovskiy
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
59855
Lukianenko Konstantin
Quality
Time Managment
Editing
$0.011 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
78213
Выполняю заказы любой сложности
Ikim Tatiana
Quality
Time Managment
Editing
$0.013 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
66156
Носитель румынского языка, Romanian native speaker
Marczynski Anton
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
10441
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Iuliia Savitskaia
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
7605
Iryna Perepaddia
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
2
Kovalchuk Mariana
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
65
Work at Leroy Merlin as Translator-Assistant. Have been working as tutor and translator/interpreter since 2011.
Kolomiets Iurii Lazarevich
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
225
Retired after 30 years of being the software developer (started with Algol tasks for Mainframe computers, ended with WEB applications on Java for PCs). Strong working capacity, analytical mind, learn quickly; responsible, thorough. The most comfortable translation speed is about 4-5 pages (1000-1200 words) a day, but can work as twice faster for a short period of time (2-3 days).
Kateryna Bogorska
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
688
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
Pavel ZINENKO
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
8
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
Chikhladze Georgii
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
KHOROVA IYA
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Lysova Nathalie
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Khoma Ekaterina
Quality
Time Managment
Editing
$0.017 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
92
Iryna Koshulap
Quality
Time Managment
Editing
$0.033 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Andrey Kiriy
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Muradian Lolita
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Marina Burdun
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Buzhor Larisa
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kondratev Sergei
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Bespalaia Iana
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Glushchenko Kristina
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Denis Koptev
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Briukhovetskaia Elena
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Nataliia Saliuk
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Sviridov Stanislav
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Tatiana Bushtruk
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Makarova Oksana
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Kolomiets Yuri
Quality
Time Managment
Editing
$0.11 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Pavel Matiushko
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Pozdniakov Boris
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Zhurvlev Aleksandr
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Shapovalenko Valeriy
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Milewska Tetiana
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Ivanova Olga
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian
Zaliskaia Nadezhda
Quality
Time Managment
Editing
$0.028 per
word
+ Invite to project
Ukrainian

We recommend also our Ukrainian to French (Canada) editors

Page: 1 from 0 < > Next Page >

You are here

Mobile Analytics