Poprawienie krótkiego tekstu polskiego i przetłumaczenie na angielski (480 słów)

Poprawienie krótkiego tekstu polskiego i przetłumaczenie na angielski (480 słów)

Posted: Nov 25, 2016 12:00 Expiration: Dec 02, 2016 12:00
Description
Zlecenie:

You are here